Категорії

Оголошення на конкурс

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посади директора та педагогічних працівників

Комунальної установи «Середино-Будський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Середино-Будської районної ради

 Сумської області (далі – ЦЕНТР)

 

1.

Найменування і місцезнаходження ЦЕНТРУ.

Повна назва: Комунальна установа «Середино-Будський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Середино-Будської районної ради

Сумської області

Адреса: вул. Сівер’янівська, 5 м. Середина-Буда, Сумська область, 41000

2.

Найменування посади та умови оплати праці

1. Посада – Директор Комунальної установи «Середино-Будський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Середино-Будської районної ради Сумської області

Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України згідно з 15 тарифним розрядом.

2. Посада – Консультант (2 ставки) Комунальної установи «Середино-Будський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Середино-Будської районної ради Сумської області.

3. Посада – Практичний психолог Комунальної установи «Середино-Будський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Середино-Будської районної ради Сумської області.

Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України згідно з 14 тарифним розрядом

3.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади директора та педагогічних працівників Центру (далі – претенденти)

На посади директора та педагогічних працівників Центру можуть бути призначені особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до Порядку призначення на вакантні посади директора та педагогічних працівників Комунальної установи «Середино-Будський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Середино-Будської районної ради Сумської області, затвердженого рішенням тридцять п’ятої сесії сьомого скликання  Середино-Будської  районної ради від 08.09.2020 року «Про створення в Середино-Будському районі  центру  професійного розвитку педагогічних працівників»

4.

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі на посаду директора та/або педагогічного працівника Центру, подає (особисто або поштою) такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме в довільній формі;

3) копію трудової книжки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту з додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) письмову згоду на збір й обробку персональних даних.

Кінцевий строк подання документів для участі в конкурсі – 30.09.2020 року.

5.

Дата, місце й етапи проведення конкурсного відбору

Дата проведення: 06.10.2020 о 09-00.

Місце проведення: вул.Сівер’янівська, 5, м.Середина-Буда, Сумська область, відділ освіти Середино-Будської районної державної адміністрації.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

1) подання претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

2) вивчення конкурсною комісією поданих документів;

3) тестування претендентів на посади;

6.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору

Гуленок Любов Володимирівна – завідуюча районного методичного кабінету відділу освіти Середино-Будської районної державної адміністрації; тел: (05451) 7 13 53; e-mail: 02147823@mail.gov.ua