Категорії

Правова допомога інформує

Способи захисту авторського права на твір

Дуже часто виникає така ситуація, коли автор будь-якого твору випадково з’ясовує, що його твір хтось украв та використовує під своїм іменем, ба більше – отримує від результатів не своєї творчої діяльності доходи. Що робити, коли Ви виявили факт порушення авторських прав?

У першу чергу потрібно зазначити, що авторське право виникає з моменту його створення та не потребує будь-яких дій, пов’язаних з їх реєстрацією. Проте, все ж таки не завадило би здійснити реєстрацію авторських прав, якщо не на кожний твір, то хоча б збірки творів, якщо вид твору дозволяє реєстрацію саме збірки.

Підтвердженням авторства є зазначення автора на примірнику твору. Тобто автор твору, зазначивши на його примірнику себе як автора, заявив усьому світові про себе як автора. Оприлюднення твору може бути здійснено у збірниках, альманахах, друкованих засобах масової інформації, а також у мережі Internet та буде доказом авторства та першості створення при виникненні спірних ситуацій.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» виділяє майнові та особисті немайнові права, які невід’ємно пов’язані з автором та не можуть бути відчужені.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» автору належать такі особисті немайнові права:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Майновими ж правами відповідно до ч. 1 ст. 15 Закону є виключне право на використання твору та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами будь-яким способом, передбаченому у письмовому договорі.

Отже, виключно автор має право на використання твору, а також дозволяти чи забороняти його використання.

У випадку виявлення фактів неправомірного використання Вашого твору, у першу чергу, потрібно зафіксувати його використання. Наприклад, якщо це публічне виконання у кафе – потрібно здійснити відеофіксацію, якщо Ваш твір використано у друкованій продукції, то відповідно потрібно отримати примірник цієї продукції, у інших випадках використання твору – будь-якими способами зафіксувати факт порушення.

Наступник кроком буде з’ясування особи порушника, до якої необхідно буде звертатися з вимогою припинити порушення авторського права.

Коли у Вас є докази, які підтверджують наявність авторського права на твір, який без Вашого дозволу використовують, докази використання твору, а також відома особа порушника, потрібно письмово викласти вимогу про припинення порушення авторського права. Крім того, Ви маєте право висунути вимогу про виплату Вам компенсації за порушення авторських прав або запропонувати укласти угоду про використання Вашого твору або ж про передачу прав на нього у повному обсязі, відповідно до якого Ви отримаєте авторську винагороду.

Щодо законодавчого закріплення розмірів компенсації за порушення авторського права ч. 2 ст. 52 чинної редакції Закону передбачає, що суд має право постановити рішення чи ухвалу про виплату компенсації, що визначається судом як сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Крім вище викладеного способу захисту порушеного права, суд може зобов’язати порушника:

- відшкодувати моральну (немайнову) шкоду, завдану порушенням авторського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування;

- відшкодувати збитки, завдані порушенням авторського права і (або) суміжних прав;

- стягнути із порушника авторського права і (або) суміжних прав доходу, отриманого внаслідок порушення;

- заборонити опублікування творів, їх виконань чи постановок, випуску примірників фонограм, відеограм, їх сповіщення, припинення їх розповсюдження, вилучення (конфіскацію) контрафактних примірників творів, фонограм, відеограм чи програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, публікацію у пресі інформації про допущене порушення тощо, якщо у ході судового розгляду буде доведено факт порушення авторського права і (або) суміжних прав або факт наявності дій, що створюють загрозу порушення цих прав;

- вимагати від осіб, які порушують авторське право і (або) суміжні права позивача, інформацію про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів та об'єктів суміжних прав, засобів обходу технічних засобів та про канали розповсюдження.

Таким чином, можна виділити таку послідовність дій при побудові стратегії захисту авторського права:

1). збір доказів, що підтверджують авторство, факт порушення авторського права та особу порушника;

2). досудове врегулювання шляхом надсилання вимоги про припинення порушення, виплату компенсацію та інші пропозиції щодо подальшого використання твору;

3). судовий захист авторського права із використанням вище викладених способів захисту.

За отриманням більш детальної інформації звертайтесь до відділу Середино-Будське бюро правової допомоги за адресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька 2 або телефонуйте за номером (05451) 7-10-62.